Nos actualités

RAPPORTS ANNUELS

NEWS

Civil Society Monitoring of Harm Reduction in Europe 2023

City Report Esch-sur-Alzette

Semaine Européenne de Dépistage – www.testingweek.eu

HÉPATITE C – VIH – SYPHILIS

du 20 mai 2024 au 27 mai 2024

Den 23/05/2024 kruut Fondation Jugend- an Drogenhëllef ee Chèque vun 4.000 € vun der Table Ronde 7 – Luxembourg-Mullerthal iwwerreescht.

E grousse Merci un Table Ronde 7 an Food a Mental fir den Soutien vun eiser Arbecht.